Вы здесь

Іван Франко: “Хтось добрим словом і мене згадає”

До 160-ої річниці від дня народження письменника

(1856-1916)

Кф 378

 

У1
Ф-83
Франко І. Твори . Том І. : [оповідання] / Іван Франко. - Нью-Йорк : Книгоспілка, 1956. - 296 с.
    
    Двадцятитомник І. Франка є найповнішим виданням творів поета до 1956 року. Його основу складають поетичні твори, новели, казки із збірок малої прози, повісті та романи. Представлений перекладацький доробок письменника охоплює величезний діапазон світового письменства.

 

Кф 385
У1
Ф83 
Франко, І. Вибір із творів  / Іван Франко ; вступ. стаття В. Радзикевича ; ред. : К. Кисілевський. - Нью-Йорк; Париж : Видання Наукового Товариства ім. Шевченка, 1956. - 396 с.- Вибір зроблений філологічною секцією НТШ.

Іван Франко - велетень української літератури й культури, ім'я якого золотими літерами вкарбоване в історії української культури. Наукове товариство імені Т. Шевченка, дійсним і почесним членом та довголітнім співробітником якого був І. Франко, на пошану письменнику  підготувало збірку його творів. До книги ввійшли здебільшого маловідомі твори: поезії, оповідання, наукові праці, статті та промови.
Родзинкою видання є промова І. Франка на ювілею його 25-літньої діяльності.


Кф1049
У1
Ф83    
Франко, І. Вибрані поезії / Іван Франко. - Авгсбург : Т. і Й., 1946. - 62 с.

Книга належить до рідкісних та цінних видань з колекції П.В. Одарченка - відомого в світі вченого літературознавця, етнографа, фольклориста, автора близько 600 наукових праць, серед яких одна з грунтовних робіт “Іван Франко і Леся Українка”. В книзі представлені твори поета, деякі з них маловідомі та призабуті. Окремі тексти супроводжуються відтиском з оригіналу.
 

Кф 293
У1
Ф83
Франко, І. Мойсей / Іван Франко ; ред. і статті Ю. Шевельова ; фронтиспіс й ініціяли О. Кульчицької ; мистец. оформл. Я. Гніздовського ; тех. ред. І. Замші; Українська Вільна Академія Наук у США. - Нью-Йорк : [б. в.], 1968. - 158 с.: іл. - Парал. тит. л. англ.

Поема “Мойсей”- одна з вершин творчості І. Франка. Видання містить оригінал тексту поеми, в якій на основі біблійного сюжету розглядається історичний шлях нації, спроби пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Текст супроводжується дослідницькими  статтями літературознавця Ю. Шевельова, та передмовою І. Франка до другого видання поеми, які допоможуть читачу краще зрозуміти твір. Поема “Мойсей”- це заповіт письменника українському народу, який актуальний не лише в епоху національно-визвольних рухів того часу, а й  донині.

Кф 940
83.3(4Укр)1
С-37
   Сімович, В. Іван Франко: його життя та діяльність / В. Сімович. - 3-є вид. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. - 112 с.

    В книзі на фактичному матеріалі показана багатогранна діяльність Івана Франка - геніального письменника, вченого та визначного діяча визвольного руху, який у своїй творчості розглядає важливі питання часу. Життєвий шлях письменника є повчальним і для наших сучасників.
 
Кф 930
83.3(4Укр)1
Ф83
     Іван Франко. Життя, громадська діяльність і літературна творчість : до 
100-річчя з дня народження / Ліга Американських Українців. - Нью-Йорк : Л.А.У., 1956. - 128 с.: порт.

    Видання, присвячене 100-річчю з дня народження українського письменника Івана Франка, є спробою осмислення його життя, художньої творчості, громадсько-політичної та наукової діяльності. Спадщина письменника не знає кордонів, а злободенність його ідей зберігається в усі часи для суспільства. Книга може бути корисною і цікавою дослідникам-літературознавцям та широкому колу читачів.

Кф 951
83.3(4Укр)1
Ф83
    Франко-Ключко А.  Іван Франко і його родина  : спомини / А. Франко-Ключко ; Ліга Визволення України. - Торонто : Гомін України, 1956.- 132 с.
 
    Видання містить спомини, написані найближчою людиною письменника, рідною донькою, панною Анною Франко-Ключко. Автор з великою любов'ю і ніжністю згадує про свого батька, родину, друзів, про події й факти того часу й усе те, що зберегла її пам'ять. Ці спомини є даниною Івану Франкові в ювілейний рік - 100річчя з дня його народження.

Кф720
83.3(4Укр)1
К53
    
    Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки : у 100-річчя від дня народин / І. Книш. - Вінніпег : Накладом авторки, 1956. - 156 с. : Іл.:32.

    Видання містить дослідницькі матеріали. На підставі історичних публікацій і теоретичних розробок автор представляє письменника апостолом правди і права української жінки. Особливо наголошується на шанобливому відношенні Франка до жінки і розумінні її ролі у відродженні української держави. Книга оздоблена світлинами.

    
    Якщо вас зацікавило українське друковане слово еміграційної інтелігенції української діаспори завітайте до Канадсько-Українського бібліотечного центру, який діє при відділі документів з гуманітарних наук (4 поверх, тел. 7875344).