Вы здесь

Конституція Пилипа Орлика (1710 р. )

(2013)

Конституция Пилипа Орлика (1710)

1. 855078    Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдав. часів до ХХ ст: навч.
    63.3(4Укр)    пос. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.
    Б82    С. 294-297: [Про Конституцію П. Орлика].

2. 790018    Дорошенко Д. І. Нарис історії України / Д. І. Дорошенко; [Передм. 
    63.3(4Укр)    І. О. Денисюка]. – Львів : Світ, 1991. – 572 с.
    Д69    С. 384-387: [Гетьман П. Орлик і його Конституція].

3. 927753    Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посібник для вузів. - К. : 
    67.2(4Укр)    Істина, 2006. - 416 с.
    З-35    С. 119-121: Конституція П. Орлика як пам’ятка політико-правової думки.

4. 842957    Історія держави і права України: хрестоматія / за ред. О. О. Шевченка. – К.: 
    67.2(4Укр)    Вентурі, 1996. – 224 с.
    И90    С. 118-127: Угода та Конституція Пилипа Орлика.

5. 964022    Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в 
    67.9(4Укр)300    еміграції : навч. посібник для внз / Г. І. Корогод, В. П. Гробова. - 2-ге вид., 
    К66    доп. - Суми : Університет. книга, 2011. - 128 с.

6. 940532    Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підручник. – К.: ІнЮре,
    67.2(4Укр)    2007. – 624 с.
    К90    С. 183-205: Конституція Пилипа Орлика.

7. 851740    Хроніка 2000 : український культурологічний альманах. – К. : Фонд 
    67.9(4Укр)300    сприяння розвитку мистецтв, 1998. – Вип. 23-24: Український 
    Х94    парламентаризм: історія і сучасність. – 380 с.
    С. 90-97: Апанович О. Конституція Пилипа Орлика.

8. 942897    Чухліб Т. Пилип Орлик. - К. : [б. в.], 2008. - 64 с.
    63.3(4Укр)46
    Ч-96

9. Гончарук П. Провісник української конституційної державності: (До 335-річчя від дня народження П. Орлика) // Київ. старовина. – 2007. - № 6. – С. 11-29.

10. Домбровський І. Конституція української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.) // Юрид. журнал. – 2009. - № 4. – С. 103-105.

11. Конституція Української гетьманської держави : [Конституція Пилипа Орлика 1710 р.] // Вісник Конституц. суду України. – 2007. - № 3. – С. 83-94.

12. Страхов М. М. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип.. 11. – С. 10-17.