Вы здесь

Тифлопедагогика (2004-2008)

(2015)

1.    Гудим І. Корекційно-розвивальна програма формування невербальних засобів спілкування у дошкільників з порушеннями зору // Дефектологія. - 2008. - № 1. - С. 3-10.
2.    Колычева Е. Н. Коррекционная направленность подвижных игр на преодоление недостаточности двигательных действий у дошкольников с монокулярным зрением 
// Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 8. – С. 36-38.
3.    Подколзина Е. Н. Особенности пространственной ориентировки дошкольников с нарушением зрения // Дефектология. - 2008. - № 4. - С. 64-68.
4.    Покіга О. Економічне виховання дітей дошкільного віку з вадами зору // Дефектолог. - 2008. - № 10. - С. 13-16.
5.    Сумарокова И. Г. Психолого-педагогическая работа с семьей воспитывающей незрячего ребенка раннего и дошкольного возраста // Дефектология. - 2008. - № 4. - С. 33-44.
*  *  *
6.    Большакова Л. О работе с детьми раннего возраста с нарушением зрения в период адаптации к ДОУ // Дошк. воспитание. - 2007. - № 5. - С. 59-61.
7.    Довгопола К. Окремі аспекти методики викладання рельєфного малювання у школах для сліпих дітей // Дефектологія. - 2007. - № 1. - С. 29-31.
8.    Захарова Е. В. Незрячий ребенок и книга // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 27-31.
9.    Иванникова О. О формировании графических навыков: коррекционная работа с детьми 5-6 лет с нарушением зрения // Дошк. воспитание. - 2007. - № 12. - С. 65-70.
10.    Кобильченко В. Загальні підходи щодо психологічної реабілітації школярів з глибокими порушеннями зору // Дефектологія. - 2007. - № 1. - С. 7-9.
11.    Куненко Л. Концепція сучасного підручника з музики для слабозорих учнів підготовчого - 1 класів // Дефектологія. - 2007. - № 2. - С. 31-35.
12.    Панченко О. А. Оптимизиция адаптационных возможностей детей с нарушением зрения в условиях специального образовательного учреждения // Адаптив. физ. культура. - 2007. - № 1. - С. 48-50.
13.    Пивоварова О. Вікові особливості підлітків із вадами зору // Дефектолог. - 2007. - № 3.
14.    Поповська Г. Крила, на яких злітає творчість : (технологія підготовки слабозорих учнів до повноцінного життя. (Концептуальні положення) // Відкритий урок. - 2006. - № 7. - С. 17-21.
15.    Развитие способности к зрительному поиску и локализации объектов с помощью компьютерной програмы “Цветок” у детей дошкольного возраста с функциональными нарушениями бинокулярного зрения // Дефектология. - 2007. - № 2. - С. 67-76.
16.    Рябич І. Інноваційні технології в роботі з дітьми, що мають порушення зору і мови 
// Дефектолог. - 2007. - № 1. - С. 19-28.
17.    Сидоренко Л. Організація самостійної та усної роботи при диференційованому навчанні : [математика для дітей з вадами зору] // Математика. - 2007. - № 10 (берез.). -  (Шкіл. світ).  
18.    Шимгаева А. Н. Феномен тревожности и коррекция нарушений в эмоциональной сфере у слабовидящих подростков // Дефектология. - 2007. - № 2. - С. 31-37.
*  *  *
19.    Басилова Т. А. Анализ результатов изучения слепых детей со сложными нарушениями развития за тридцать лет / Т. А. Басилова, Н. А. Александрова // Дефектология. - 2006. - № 2. - С. 3-14.
20.    Вавіна Л. Календарне планування уроків читання в початковій школі для дітей з тяжкими порушеннями зору // Дефектологія. - 2006. - № 3. - С. 4-9.
21.    Гудим І. Образотворче мистецтво (для учнів зі зниженим зором) // Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 18-22 ; № 2. - С. 20-26.
22.    Гудим І. Рельєфне малювання (для сліпих дітей) / І. Гудим, Н. Маценко 
// Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 23-25 ; № 2.- С. 26-30. 
23.    Гудонис В. Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения // Дефектология. - 2006. - № 3. - С. 78-82.
24.    Зальцман Л. М. Работа с родителями детей, имеющих нарушения зрения и интеллекта // Дефектология. - 2006. - № 2. - С. 31-36.
25.    Кобильченко В. Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять з корекції психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з порушенням зору 
// Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 12-15.
26.    Кобильченко В. Проведення групових занять з корекції учнів 1-4 класів з порушеннями зору // Дефектологія. - 2006. - № 2. - С. 10-13.
27.    Легкий О. Особливості формування трудових рухів та дій у дітей з порушеннями зору на уроках трудового навчання // Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 48-50.
28.    Малюхова Н. Методи навчання математики в школах для сліпих дітей // Дефектологія. - 2006. - № 4. - С. 31-33.
29.    Малюхова Н. Методичні рекомендації до нової програми з математики для  дітей з порушенням зору // Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 15-17.
30.    Подколзина Е. Н. Особенности использования наглядности в обучении детей с нарушением зрения // Дефектология. - 2005. - № 6. - С. 33-40.
31.    Развитие зрительной работоспособности с помощью интерактивной компьютерной, программы “Кодинг” у детей с нарушение бинокулярного зрения // Дефектология. - 2006. - № 6. - С. 59-66.
32.    Таран О. Системний підхід у розробці теоретичних засад дослідження Я-концепції слабозорих дошкільників // Дефектологія. - 2006. - № 3. - С. 43-46.
33.    Тільна О. Завдання сучасної тифлопедагогіки в контексті евроінтеграції 
// Дефектологія. - 2006. - № 3. - С. 31-32.

*  *  *
34.    Вавіна Л.  Формування у сліпих учнів навичок мовленнєвої діяльності у процесі вивчення української мови і читання // Дефектологія. - 2005 - № 4. - С. 30-34.
35.    Гребенюк Т. Міжособистісні стосунки студентів з вадами зору в колективах інтегрованого типу // Дефектологія. - 2005. - № 4. - С. 27-29.
36.    Гудим І. Використання корекційного потенціалу образотворчого мистецтва у процесі стимуляції невербального самовираження у слабозорих дошкільників // Дефектологія. - 2005. - № 3. - С. 36-38.
37.    Денискина В. З. Развитие обоняния у детей с нарушениями зрения / В. З. Денискина, Г. Г. Петрова // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 58-62.
38.    Єракова Л. Диференційований підхід до навчання рухових дій на уроках фізичної культури в спеціалізованій школі - інтернаті для дітей з вадами зору // Теорія і методика фізич. виховання і спорту. - 2005. - № 1. - С. 71-73.
39.    Картава Ю. Корекційна спрямованість змісту занять з ритміки в дошкільних закладах для дітей з порушеннями зору // Дефектологія. - 2005. - № 3. - С. 18-21.
40.    Подкодзина Е. Н. Особенности использования наглядности в обучении детей с нарушением  зрения // Дефектология. - 2005. - № 6. - С. 33-40.

*  *  *
41.    Вавіна Л. Корекційно-реабілітаційний  напрям у системі педагогічної допомоги дитини з  порушеннями зору в умовах дошкільного закладу // Дефектологія. - 2004. - № 1. - С. 14-16.
42.    Вавіна Л. Корекційно-реабілітаційна модель специфічного компонента змісту освіти учнів з глибокими порушеннями зору // Дефектологія. - 2004. - № 1.- С. 11-14.
43.    Дегтяренко Т. Корекційно-реабілітаційний напрям у системі педагогічної допомоги дитині з порушенням зору в умовах дошкільного закладу // Дефектологія. - 2004. - № 1. - С. 14-16.
44.    Легкий О. Основні напрями удосконалення змісту трудового навчання  учнів з порушенням  зору та оцінювання їх досягнень // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 36-38.
45.    Малофеев Н. Н. Обучение слепых в России ХІХ века: государство и филантропия
 // Дефектология. - 2004. - № 5. - С. 74-82.
46.    Поткай Т. Мир на кончиках пальцев : [общ-во опеки над незрячими в пос. Ляски под Варшавой, организовано в 1910 г. Марией Чацкой ] // Новая Польша. - 2004. - № 3. -
С. 21-25.
47.    Ремашевська В. Програма розвитку навичок використання зору Н. Барраги як ефективний шлях формування вміння бачити в осіб з важкими порушеннями зору
 // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 39-41.
48.    Таран О. Емоційно-ціннісне ставлення до себе молодших школярів із порушеннями зору // Дефектологія. - 2004. - № 3. - С. 25-28.
49.    Шалыгина Т.  Об условиях проведения коррекционной работы в тифлопедагогическом кабинете // Дошк. воспитание. - 2004. - № 12.- С. 69-72.