Вы здесь

Експресіонізм у творчості В. Стефаника

(2013)

Экспрессионизм в творчестве В. Стефаника

1. 934193    Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стилістичні напрямки /
83.3(4Укр)6    А. Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 464 с.
    Б61    С. 256-274: Василь Стефаник у колі предтеч експресіонізму.

2. М139418    Гнідан О. Д. Василь Стефаник: життя і творчість : посіб. для вчителя / О. Д. 
    83.3(4=Укр)6    Гнідан. – К. : Рад. шк., 1991. – 222 с.
    Г56    С. 42-57: Я створив собі свій світ : [трагізм творів].

3. 955372    Горак Р. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Р. Горак. –
    83.3(4=Укр)6    К. : Академія, 2010. – 608 с.
    Г67    С. 166-212: Напередодні : [стиль творів].

4. Ф82227    Гоян Я. Провісники : есе / Я. Гоян. – К. : Веселка, 201. – 526 с.
    83.3(4=Укр)1    С. 247-329: Дорога : [Василь Стефаник].
    Г74

5. М148845    Жук Н. Василь Стефаник : (літ. портрет) / Н. Жук. – К. : Держ. вид-во худ. л-
    83.3(4=Укр)1    ри, 1960. – 94 с.
    Ж85    С. 25-80: Творчість Стефаника 90-х – початку 900-х років;
        С. 80-86: Творчість В. Стефаника 1916-1936 років.

6. 861429    Черненко О. Християнський світогляд в експресіоністичній творчості 
    86.37    Василя Стефаника // Збірник тисячоліття християнства в Україні 988-1988 / 
    З-41    О. Баран і О. В. Герус ; Укр. Вільна Акад. наук в Канаді. – Вінніпег : [Б. в.],         1991. – С. 175-186.

7. 707367    Гаєвська О. Л. Василь Стефаник. Поетика стилю // Індивідуальні стилі
    83.3(2=Укр)    українських письменників ХІХ-початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – К. : Наук.
    И60    думка, 1987. – С. 263-290.

8. 311042    Лесин В. М. Василь Стефаник – майстер новели : [моногр.] / В. М. Лесин. –
    83.3(4=Укр)6    К. : Дніпро, 1970. – 329 с. 
    Л50    С. 34-56: Поезії в прозі.

9. 821650    Літературознавство : доповіді і повідомлення Другого міжнар. конгресу
    83.3(2=Укр)    україністів, м. Львів, 22-28 серпня 1993 р. – Львів, 1993.
    Л64    С. 151-157: Ткачук М. Новела «Злодій» та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника;
        С. 146-151: Піхманець Р. Засади художнього мислення Василя Стефаника.

10. Ф55475    Василь Стефаник: життя і творчість у документах, фотографіях,
      83.3(4=Укр)6    ілюстраціях : альбом / авт.-уклад. Ф. П. Погребенник. – К. : Рад. шк., 1987. – С79    144 с.
        С. 6-106: Класик-новеліст : [в т.ч. мова і стиль творів].


11. 49290    Моренець В. В. Мовностилістичні ознаки жанру і творча самобутність 
     4У    письменника // Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. – 1974. – Вип. 2. 
     У45    – С. 59-66.

12. 824367    Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної 
      У    критики ХХ ст. : (у трьох книгах). – К. : Рось. – Кн. 1. – 1994. – 703 с.
      У45    С. 204-213: Імпресіонізм та експресіонізм : [в т.ч. на прикладі творчості В.                             Стефаника].

13. Ф71447    Усе для школи : українська література: програмні тексти, ілюстрації, 83.3(4=Укр)    пояснення, завдання, тести : 10 кл. – К. : Всеувито, [2001]. – Вип. 3. – 64 с.
    У74    С. 48-50: Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника.

14. 45060    Тримбач С. В. Трагічне в творчості В. Стефаника // Етика і естетика : 
     1МИ7    міжвід. наук. зб. – 1974. – Вип. 16. – С. 140-143.
     Э87
    
15. Голубенко І. О. Самостійна робота учнів школи робітничої молоді над твором В. Стефаника «Палій» // Укр. мова в школі. – 1962. - № 2. – С. 72-76.
16. Горковенко О. Пісня в оповіданнях Василя Стефаника : (до 100-річчя від дня народження письменника) // Нар. творчість та етнографія. – 1971. - № 3. – С. 20-25.
17. Грицюта М. С. Народні струни письменницької арфи : до 100-річчя з дня народження В. С. Стефаника : [в т.ч. мова творів] // Укр. мова і л-ра в школі. – 1971. - № 5. – С. 10-18.
18. Грицюта М. С. Нев’янучі листки : [емоційне забарвлення творів В. Стефаника] // Рад. літературознавство. – 1981. - № 5. – С. 64-69.
19. Гуменюк Ж. О. «Новина» В. Стефаника в 10 класі : [мова твору] // Л-ра в шк. – 1962. - № 2. – С. 48-53.
20. Гуць М. Озеро, що відбиває в собі небо : до 100-річчя від дня народження Василя Стефаника : [стиль і мова творів] // Дніпро. – 1971. - № 5. – С. 124-129.
21. Денисюк І. Карбівничий чистого металу : [в т.ч. мова і стиль творів] // Жовтень. – 1971. - № 5. – С. 94-104.
22. Дорошко Л. «Слово, сказане самим буттям» : (природа слова Василя Стефаника) // Слово і час. – 2004. - № 12. – С. 36-42.
23. Жук Н. Й. «Синя книжечка» : Про майстерність Стефаника-новеліста // Рад. літературознавство. – 1962. - № 6. – С. 117-123.
24. Засенко О. Творчість В. Стефаника і деякі аспекти дослідження дожовтневої української літератури // Рад. літературознавство. – 1971. - № 5. – С. 52-62.
25. Зубович В. Проза Василя Стефаника і наукове сьогодення : [експресіонізм та імпресіонізм у творах] // Слово і час. – 2002. - № 6. – С. 87-90.
26. Казанова О. В. Стилістичні функції форм мовлення в новелах В. Стефаника // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. – 2004. - № 3. – С. 86-90.
27. Клочек Г. Текст «під мікроскопом» : фрагмент новели Василя Стефаника «Катруся» // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях, коледжах. – 2004. - № 2. – С. 123-126.
28. Кодак М. П. Психологізм і поетика творчості Василя Стефаника // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. - № 9. – С. 33-42.
29. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях : [драматизм творів] // Сучасність. – 1972. - № 10. – С. 42-54.
30. Комар Л. О. Етичний світ героїв В. Стефаника // Рад. літературознавство. – 1971. - № 5. – С. 63-72.
31. Коцюбинська М. «Безлично голі образки» і біле світло абсолюту : [експресіонізм творів В. Стефаника] // Слово і час. – 1992. - № 5. – С. 55-69.
32. Кравченко-Дзондза О. Е. Художні і структурні особливості мови західноукраїнської прози 20-х років ХХ століття : [в т.ч. експресіонізм В. Стефаника] // Мовознавство. – 2000. - № 4/5. – С. 33-38.
33. Кутковець К. Т. Нарис творчості Василя Стефаника : [в т.ч. мова творів] // Рад. літературознавство. – 1958. - № 1. – С. 145-148.
34. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу // Дивослово. – 1995. - № 5/6. – С. 32-35.
35. Лесин В. Струмки великої ріки : [психологізм творів В. Стефаника] // Жовтень. – 1963. - № 11. – С. 133-139.
36. Лесин В. М. Ще раз про мову В. Стефаника // Рад. літературознавство. – 1965. - № 9. – С. 38-48.
37. Матвіяс І. Г. Творчість В. Стефаника на тлі розвитку української літературної мови : (до 100-річчя з дня народження) // Мовознавство. -1971. - № 4. – С. 73-79.
38. Мафтин Н. «... Бо України потрібні її діти» : (до вивчення в школі новели Василя Стефаника «Марія») : [стилістика та мова твору] // Дивослово. – 1998. - № 8. – С. 41-44.
39. Микуш С. Гранослов новели : [психологізм та драматизм творів Стефаника] // Дзвін. – 2010. – № 12. – С. 128-131.
40. Піхманець Р. В. Сила новелістичного таланту : (до проблеми психології творчості В. Стефаника) // Укр. мова і л-ра в школі. – 1987. - № 11. – С. 7-13.
41. Плющ П.П. Слово з глибини чулого серця : (із спостережень над мовою і стилем новел В. Стефаника) // Мовознавство. – 1972. - № 2. – С. 3-13.
42. Рінберг В. Л. Про композицію внутрішнього діалогу у новелах Василя Стефаника // Мовознавство. – 1984. - № 4. – С. 33-37.
43. Рожило Л. П. Художньо-образна конкретизація в новелі Василя Стефаника «Новина» : [експресивно-емоційне забарвлення] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1981. - № 2. – С. 34-36.
44. Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття : [психологізм, трагізм у творах В. Стефаника] // Дзвін. – 2004. - № 5/6. – С. 146-148.
45. Соловей О. «Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину...» : (творчість Василя Стефаника : новела «Камінний хрест») : [урок] // Дивослово. – 2000. - № 5. – С. 44-46.
46. Софійчук Г. Той, що у «виплакані очі блискавиці кладе» : вивчення ознак експресіонізму в новелах письменника // Дивослово. – 2008. - № 2. – С. 34-38.
47. Суханова В. Ф. Монолог у новелах В. Стефаника : [психологізм творчості] // Мовознавство. – 1969. - № 5. – С. 80-86.
48. Тесля О. Ф. Вивчення новели В. Стефаника «Палій» у 9 класі : [стилістика твору] // Л-ра в шк. – 1955. - № 2. – С. 62-66.
49. Ткачук М. «Крізь призму чуття і серця» : (новела «Злодій» та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника) // Слово і час. – 1994. - № 7. – С. 27-31.
50. Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово. – 2008. - № 2. – С. 28-33.
51. Шевченко З. Експресіонізм у новелістиці В. Стефаника в контексті світової художньої культури : (методологічні рекомендації до вивчення в контексті світової культури) // Укр. мова і л-ра в шк. – 2012. - № 4. – С. 31-35.
52. Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника : (нац. варіант експресіонізму) // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2001. - № 3. – С. 34-42.
Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели «Камінний хрест» у 10 класі // Укр. мова і л-ра в шк. – 2005. - № 4. – С. 24-27.