Вы здесь

Новая экономика: структура и ее составляющие

(2013)

Нова економіка: структура та її складові

1. 963716    Королевская Н. Новая экономика – новая страна. - К. : Саммит – Книга,
66.3(4Укр)    2012. – 64 с.
К68

2. Ф80943    Федулова Л. І. Економіка знань : підручник. - К., 2009. – 600 с.
    65.01
    Ф34

3. Брежнєва-Єрмоленко О. В. Інтелектуальна складова структури елементів нової економіки // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 4-12.

4. Гончарова Н. П. Инновационная парадигма формирования «новой экономики» // Актуал. проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 4-12. 

5. Іванова І. І. Структура нової економіки, її складові // Формування ринк. відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 81-84.

6. Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХ1 столітті // Економіст. - 2011. - № 1. - С. 20-23.

7. Сафонова В. Є. Знання як стратегічний ресурс «нової економіки»: еволюція поглядів // Економ. теорія. - № 2. - С. 43-51.

8. Степанов А. П. Инновационные контуры «новой экономики» / А. П. Степанов, Н. П. Гончарова // Стратегія розвитку України. - 2009. - № 1/2. - С. 263-275.

9. Смаль В. «Нова економіка»: основні підходи концептуалізації // Вісник Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. - 2010. - № 57. - С. 11-14.

10. Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів «нової» економіки : [тенденції впливу змін зовнішнього  середовища на стан та перспективи розвитку суб’єктів господарювання] // Актуал. проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 53-60.

11. Белоцерковец В. В. Экономика и новая экономика: критерии розграничения // Эконом. теория. - 2005. - № 1. - С.17-24.