Вы здесь

Аудит дебіторської заборгованості

(2013)

Аудит дебиторской задолженности
955899    Аудит : підручник / за ред. Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., 
    65.052.2    перероб. і доп. - К. : Знання, 2009. - 496 с.
    А93    С. 195-209: Аудит зобов’язань [розрахунків з дебіторами і кредиторами].

Ф82234    Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посібник / 
    65.052    Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 528 с.
    В75    С. 242-244: Послідовність і методика аудиту грошових коштів та розрахунків з 
            дебіторами.

949346        Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : підручник для вузів / 
    65.052.9(4Укр)2    Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. - К. : Каравела, 2009. - 544 с.
    К90        С. 296-303: Аудит дебіторської заборгованості та зобов’язань.

Ф79743        Лазуренко В. И. Аудит и экспертная диагностика финансово-
    65.052.9(4Укр)2    хозяйственного положения предприятия : монография. - 
    Л17        Донецк : Норд-Пресс, 2008. - 384 с.
            С. 218-231: Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами.

948970        Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посібник / 
    65.052.9(4Укр)2    М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К. : Алерта, 2010. - 584 с.
    О-36        С. 431-435: Аудит дебіторської заборгованості.

938578        Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : 
    65.052.9(4Укр)2    навч. посіб. / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський ; За заг. ред. 
    П30        О. А.Петрик. - К. : КНЕУ, 2008. - 472 с.
            С. 204-211: Програма та процедури аудиту дебіторської заборгованості;
            С. 212-217: Методи зобов’язань і дебіторської заборгованості.

965535        Утенкова К. О. Аудит : навч. посібник. - К. : Алерта, 2011. - 408 с.
    65.052.9(4Укр)2    С. 157-167: Аудит дебіторської заборгованості.
    У84

Ф78931        Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика : навч. посібник для вузів / 
    65.052.9(4Укр)2    Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 560 с.
    Ч-49        С. 128-133: Аудит дебіторської заборгованості.

Гнезділова О. М. Удосконалення методики аудиту зобов'язань / О. М. Гнезділова, І. В. Пушкар // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 1. - С.  79-82.

Куратник П. Анализ и контроль дебиторской задолженности в 1С 8 // Справочник экономиста. - 2012. - № 6. - С. 94-103.

Сліпачук О. Контроль за дебіторською заборгованістю // Контроль. - 2011. - № 11-12. -   С. 6-16.